EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Scrisoare circulara 2012 aprilie

În ceea ce priveşte evenimentele actuale din Orientul Mijlociu ne interesează mai ales Israelul şi procesul de pace. Conform unui articol ,,Spiegel online ” din 23 ianuarie 2012, miniştrii de externe ai Uniunii Europene l-au desemnat pe diplomatul german Andreas Reinicke ca trimis european special pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. El a fost, până atunci, ambasadorul german în Siria. Reinicke va trebui să înainteze politica europeană din Orientul Mijlociu şi să-i readucă pe israelieni şi palestinieni la masa negocierii. El reprezintă Uniunea Europeană în cvartetul din Orientul Mijlociu, din care fac parte, pe lângă aceasta şi ONU, SUA şi Rusia.

Alte surse din presă ne informează despre ceea ce se plănuieşte cu Ierusalimul, cu Muntele Templului şi Muntele Sion. Ne referim la un articol din 31 ianuarie 2012 „ Israelul şi Vaticanul realizează progrese substanţiale ” . Este vorba despre tratativele referitoare la Muntele Sionului, unde se află mormântul lui David şi clădirea unde au avut loc ultima Cină şi revărsarea Duhului Sfânt, pe care Vaticanul doreşte să le primească sub suveranitatea sa. Acum s-a oferit alternativa unui contract de concesiune. Conform „ Radio Vatican ” , nunţiul papal, arhiepiscopul Antonio Franco, a spus după întâlnirea din Ierusalim: „ Au existat cu adevărat progrese substanţiale care ne fac să sperăm, că într-un interval de timp rezonabil, scurt, va fi încheiată o convenţie referitoare la toate aspectele practice ale vieţii şi slujbelor Bisericii în Israel... ” .

Pe 30 ianuarie 2012 Radio Dom, staţia de difuzare a arhiepiscopiei din K\'f6ln, a relatat despre negocierile dintre Vatican şi palestinieni. Este vorba despre un contract de bază, în care să se stabilească drepturile Bisericii catolice în estul Ierusalimului şi în teritoriile palestinienilor.

Până acum, palestinienii au fost de acord chiar să pună Muntele Templului, al treilea loc sfânt al islamului, sub administrarea unui comitet comun. Totul este în pregătire pentru încheierea unui contract, pe care Biblia îl numeşte legământ: „ El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână... ” . (Daniel 9:27)

Acest legământ are loc aproximativ în acelaşi timp cu începutul celei de-a 70-a săptămâni şi cu răpirea Miresei, spunea fratele Branham pe 6 august 1961. Desăvârşirea planului lui Dumnezeu de mântuire cu Biserica dintre naţiuni este şi începutul cu poporul de legământ, Israel. După cele mai noi desfăşurări de evenimente, recunoaştem tot mai clar că timpul de har se încheie pentru naţiuni şi începe pentru Israel. Noi nu doar o spunem - aşa este, cum a spus-o Dumnezeu mai dinainte în Cuvântul Său.

Întreaga lume creştină vorbeşte despre „ semnele timpului ” . Noi mergem la Matei 24, Marcu 13 şi Luca 21 şi la Cuvântul profetic şi acum suntem martori cum cea de-a patra şi ultima împărăţie mondială, şi anume cea romană, se ridică din nou: „ Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobiDar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta! ” (Daniel 7:23+27).

Putem să ne îndemnăm unii pe alţii: „ Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie ” .

Vă doresc tuturor binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu.

Lucrând din însărcinarea lui Dumnezeu,

Cuprins
 1. Ediţie jubiliară
 2. De la început
 3. În Noul Testament
 4. S-a întâmplat în timpul nostru
 5. Confirmare dumnezeiască
 6. Îngerul Legământului
 7. Cu toată sinceritatea
 8. Sfârşitul va fi încoronat
 9. Se va fi meritat
 10. Anul 2012
 11. Israelul în centrul atenţiei lumii
 
Adrese similare: