EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 31.08.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 01.09.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 3 august 2019
Krefeld, 4 august 2019

 
Despre Noi
Prezentarea Misiunii Libere

Această lucrare misionară interdenominaţională are scopul de a se întoarce pe deplin la învăţătura şi practica bisericii de la început, din zilele apostolilor. Punctul de plecare al acestei lucrări care se întinde în toată lumea, este Centrul de Misiune din Krefeld. Aici există o biserică locală unde de mulţi ani slujeşte în special pastorul E. Frank, la fiecare prim week-end din fiecare lună. El împarte conducerea cu celălalt pastor, fratele Leonhard Russ, şi cu pastorul Paul Schmidt. Fratele Frank şi fratele Russ s-au cunoscut deja din 1953.

În 1955, Ewald Frank a luat parte timp de o săptămână la adunările ţinute de pastorul William M. Branham, în Karlsruhe, Germania. Ceea ce s-a petrecut în acele adunări - confirmarea dumnezeiască şi darul unic, au lăsat asupra lui o impresie de durată. În 1958, pastorul E. Frank a luat parte la întrunirea „ Glasul vindecării ” , organizată de pastorul Gordon Lindsay în Dallas, Texas, SUA. Aici a întâlnit un număr mare de evanghelişti americani care încet încet au devenit faimoşi în întreaga lume. În comparaţie cu toţi ceilalţi, slujba deosebită a lui William Branham a fost evidentă. Acest bărbat smerit al lui Dumnezeu a fost folosit ca să slujească cu darul deosebirii, care nu doar a impresionat, ci a amintit de zilele lui Hristos şi ale slujbei Sale.

Către sfârşitul anului 1959, fratele Frank a început să traducă predicile care au fost vorbite de William Branham în SUA. El era convins că mai ales bisericile independente care credeau evanghelia deplină, vor primi cu bucurie îmbogăţirea duhovnicească. La scurt timp după aceasta, a devenit evident faptul că trebuia adusă la existenţă o lucrare misionară independentă pentru a se asigura că va fi posibilă proclamarea liberă a adevărurilor biblice.

Mulţi dintre liderii bisericilor evangheliei depline nu au primit slujba bărbatului trimis de Dumnezeu. Din contră, fără a cântări şi fără a verifica lucrurile în lumina Scripturii, ei au înţeles greşit mai ales partea profetică a slujbei sale.

În anul 1960, a fost întemeiată „Misiunea liberă ” , ca o asociaţie nonprofit, sub conducerea fraţilor E. Frank, L. Russ şi P. Schmidt. Cei doi fraţi slujesc încă, împreună cu fratele Frank. Adunarea care a început mai întâi ca o „ adunare de casă ” , a crescut în mod constant de-a lungul anilor.

În aprilie 1964, „ Misiunea liberă din Krefeld ” a fost recunoscută de guvernul german ca o asociaţie religioasă. În anii următori, această lucrare s-a extins dincolo de graniţele Europei. De asemenea, în 1964, fratele Frank a avut prima sa călătorie misionară în ţările asiatice. În India au venit mari mulţimi ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu - adunările au fost încoronate cu binecuvântări deosebite. Din 1968, fratele Frank a vizitat frecvent ţările „ cortinei de fier ” , inclusiv Uniunea Sovietică. Din 1968 până în 1978, a vorbit câte douăzeci de minute în fiecare duminică la binecunoscutul post „ Radio Luxembourg ” . Veneau invitaţii din întreaga Europă şi din întreaga lume. În aprilie 1974, a fost inaugurată biserica locală, care are o capacitate de 550 de locuri. Misiunea s-a extins în continuu şi a fost binecuvântată în mod evident de Cel Atotputernic.

În anul 1976 a fost necesar să se mărească sediul centrului de misiune. A fost cumpărat terenul vecin parcelei cu biserica, şi au fost ridicate două clădiri misionare. Suprafaţa totală a centrului de misiune este de 10000 de metri pătraţi. Pe această suprafaţă se găseşte biserica, căsuţa îngrijitorului, cele două clădiri de misiune, şi de la începutul anilor nouăzeci avem propria editură. Publicaţiile şi cărţile despre teme biblice, şi predicile fratelui Branham, sunt traduse aici, şi tipărite în opt limbi, slujind peste 130 de ţări. Acesta este numărul aproximativ de ţări pe care le-a vizitat fratele Frank şi în care el a slujit personal. Această lucrare misionară internaţională şi independentă este finanţată numai pe baza darurilor de bunăvoie. Este o lucrare a credinţei, în adevăratul sens al cuvântului, care există şi se face prin încrederea în Dumnezeu pentru toate lucrurile. Toată literatura, cărţile, casetele, sunt trimise gratuit, fără a se face vreo aluzie nici măcar la taxele poştale. Noi nu avem membrii înscrişi. Aceia care sunt binecuvântaţi participă la această lucrare cu zeciuielile şi cu darurile lor. Fiecare hotărăşte pentru sine cum să ia parte în această misiune.

Cuprins
  1. INTRODUCERE
  2. BAZA CREDINŢEI
  3. BOTEZUL
  4. CINA DOMNULUI
  5. REVENIREA LUI HRISTOS
  6. WILLIAM M. BRANHAM
 
Adrese similare: