EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Despre Noi

Noi credem că revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape, după cum este promis în Sfintele Scripturi. Domnul nostru ne-a spus să urmărim semnele timpului, dar să nu stabilim nici o dată, pentru că nimeni nu cunoaşte ziua sau ora. Noi suntem convinşi că proorocia biblică, aşa cum a fost spusă mai dinainte de Domnul nostru, se împlineşte acum, în acest timp de sfârşit, în fiecare amănunt, mai ales cu poporul lui Israel.

Revenirea lui Isus Hristos este identică cu prima înviere, care va avea loc înaintea începerii împărăţiei de o mie de ani. „ Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. ” A doua înviere are loc după împărăţia de o mie de ani. Atunci toţi oamenii care au trăit odată pe pământ, vor trebui să apară la judecata de pe urmă. (Apocalipsa 20).

Cuprins
  1. INTRODUCERE
  2. BAZA CREDINŢEI
  3. BOTEZUL
  4. CINA DOMNULUI
  5. REVENIREA LUI HRISTOS
  6. WILLIAM M. BRANHAM
 
Adrese similare: