EVANGHELIA.RO„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”
   
   
 
 
 
Biblia
Predici
Ewald Frank
William Branham
Despre noi
Contact
Prima pagină
 
 
 
 
 
Transmisiuni directe
    Adunarea din Krefeld
Sâmbătă 06.07.2019 - 20:15
    Adunarea din Krefeld
Duminică 07.07.2019 - 10:45

Întâlniri recente
Krefeld, 1 iunie 2019
Krefeld, 2 iunie 2019

 
Despre Noi

Noi credem şi acceptăm faptul că Dumnezeu l-a trimis pe William Branham ca un vas ales în timpul nostru, aşa cum a făcut-o şi cu Pavel. Amândoi au primit o chemare şi o însărcinare asemănătoare. Dumnezeu a chemat întotdeauna bărbaţi pentru sarcini deosebite: Biblia şi istoria bisericii confirmă acest lucru. În bisericile istorice şi în bisericile libere sunt bine cunoscuţi aceia care au fost folosiţi în special de la Reformă încoace. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, noi trăim acum în ultima parte profetică a timpului de har, şi de aceea, conform Cuvântului Său, Dumnezeu nu a trimis un reformator, ci un prooroc, un văzător. William Branham a fost singurul din timpul nostru care a putut arăta spre o zi şi un ceas al chemării lui divine, şi de aceea este un bărbat trimis de Dumnezeu aşa cum a fost Ioan Botezătorul la prima venire a lui Hristos. Toţi evangheliştii renumiţi din SUA pot confirma faptul că el a fost acela pe care l-a folosit Dumnezeu după al doilea război mondial ca să facă străpungerea în mişcarea de înnoire duhovnicească şi trezirea de vindecare ce s-a întins pe întreg pământul. Datorită slujbei lui, mulţi evanghelişti şi-au început lucrarea; chiar şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, şi diferitele mişcări carismatice, derivă din slujba lui. Desigur, toţi ceilalţi au rămas în cadrul lucrării şi a doctrinelor lor moştenite. Fratele Branham a fost singurul ale cărui învăţături şi practică erau conform modelului apostolic. În predicile lui, el a adus tainele ascunse din Cuvântul lui Dumnezeu din Geneza până în Apocalipsa. El a avut o slujbă profetică adevărată şi confirmată, şi a rămas în graniţele Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru William Branham Biblia a fost absolutul lui Dumnezeu. El a spus de multe ori: „ Cuvintele mele sunt cuvintele unui om care poate greşi, dar Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl predic, niciodată nu greşeşte, şi rămâne în veci.

Afirmaţia referitoare la anul 1977, care se găseşte în cartea „ Cele şapte epoci ale bisericii ” , este cunoscută pe plan internaţional. Oamenii nu-şi dau seama de faptul că această exprimare nu-i aparţine lui William Branham. Aceasta aparţine dr. Lee Vayle, care a fost cel care a redactat cartea. Din cauză că unii au socotit că în 1977 va fi al şaptezecilea jubileu, a luat naştere afirmaţia că sistemele lumii se vor sfârşi, şi va începe Împărăţia de o mie de ani. În decembrie 1972, Ewald Frank a clarificat deja această problemă într-o scrisoare circulară explicând că acest citat nu vine de pe buzele lui William Branham. Acest lucru nu a plăcut celor care îl urmau pe William Branham, care încă susţineau că întreg conţinutul cărţii aparţine lui William Branham. Misiunea liberă din Krefeld, nu are nimic de-a face cu aşa numitele grupări branhamiste, care au părăsit fundamentul biblic. Noi avem părtăşie cu trupul lui Hristos, în care biserica Dumnezeului celui viu continuă aceeaşi slujbă pe care Dumnezeu a hotărât-o în timpul nostru. Pentru noi Sfânta Scriptură se aplică în toate lucrurile. Învăţăturile pe care unii le pretind ca învăţături ale lui Branham, dar care nu se găsesc în Biblie, îşi au originea în diferitele interpretări. Aşa cum s-a întâmplat, şi cum se întâmplă şi astăzi chiar cu Scriptura, cu epistolele lui Pavel, cum spune Petru, la fel au făcut fraţii care au sucit lucrurile în felul lor propriu. Cum s-a întâmplat în fiecare denominaţiune, aşa s-a întâmplat şi în această ultimă trezire. Branham nu este întemeietorul unei noi religii şi nici nu este un om care a făcut o nouă biserică; el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu cu Cuvântul original al lui Dumnezeu, iar noi am fost aduşi înapoi la adevărata vestirea a evangheliei lui Isus Hristos.

Misiunea liberă din Krefeld nu priveşte la prooroci, apostoli sau bărbaţi ai lui Dumnezeu, ca la nişte obiecte de închinare, ci îi priveşte ca pe nişte unelte speciale în mâna lui Dumnezeu. Ei sunt primiţi de aceia care cred făgăduinţele din Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum este scris în Sfintele Scripturi. Ori de câte ori cineva este chemat şi însărcinat în mod direct de către Dumnezeu, atunci se împlinesc cuvintele Domnului nostru: „ Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cine primeşte un prooroc, în numele unui prooroc, va primi răsplata unui prooroc;...” (Mat. 10: 40-41) şi „ Adevărat, adevărat vă spun că, cine primeşte pe acela pe care-L trimit Eu, pe Mine mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce m-a trimis pe Mine.” (Ioan. 13: 20).

Ce se va întâmpla cu toţi aceia care trec peste slujba trimisă de Dumnezeu, dacă este adevărată afirmaţia fratelui Branham, pe care el pretinde a o fi auzit când şi-a primit însărcinarea: „ Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul care îţi este dat ţie va premerge a doua venire a lui Hristos! ” ?

Dacă cineva este interesat să ştie mai multe despre slujba fratelui Branham, sau să primească literatură, să se simtă liber să ia legătura cu Centrul de misiune.

Cuprins
  1. INTRODUCERE
  2. BAZA CREDINŢEI
  3. BOTEZUL
  4. CINA DOMNULUI
  5. REVENIREA LUI HRISTOS
  6. WILLIAM M. BRANHAM
 
Adrese similare: